obr uzky1

Fakulta prírodných vied

Oznamy Fakulty prírodných vied

Zmena harmonogramu letného semestra 2019/2020

1. Prijímacie konanie

Termíny pre podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium
Stupeň štúdia 1. kolo prijímacieho konania – uzávierka podávania prihlášok 2. kolo prijímacieho konania - uzávierka podávania prihlášok
Bakalárske štúdium 30. 4. 2020 15. 8. 2020
Magisterské štúdium 30. 4. 2020 15. 8. 2020
Doktorandské štúdium 31. 5. 2020  
 
Prijatie na bakalárske a magisterské štúdium sa realizuje bez prijímacích skúšok podľa podmienok príslušnej fakulty.
Prijatie na doktorandské štúdium sa realizuje na základe prijímacej skúšky. Termín a formu prijímacej skúšky určí dekan fakulty, na ktorú sa prihláška podáva.
Termín zaslania rozhodnutia o prijatí:
  • 1. kolo prijímacieho konania na Bc. a Mgr. štúdium: rozhodnutia o prijatí vrátane rozhodnutia o odvolaní sa voči neprijatiu najneskôr do 15.6. 2020
  • 2. kolo prijímacieho konania na Bc. a Mgr. štúdium: rozhodnutia do 25.8. 2020
  • Doktorandské štúdium : rozhodnutia do 10.7. 2020.
Termín podania žiadosti o ubytovanie prostredníctvom ubytovacej návratky:
  • 1. študenti prijatí v prvom kole prijímacieho konania do 30. 6. 2020
  • 2. študenti prijatí v druhom kole prijímacieho konania do 10. 9. 2020
 

2. Výučbové a skúškové obdobie letného semestra

Výučbové obdobie: 17. 2. 2020 – 16. 5. 2020
Skúškové obdobie: 18. 5. 2020 – 11. 7. 2020
Poznámka: predmety pedagogickej praxe sa realizujú podľa stanovených podmienok vyučujúceho (metodika) predmetu.
 
Končiace ročníky štúdia:
  • Výučbové obdobie: 17. 2. 2020 – 25. 4. 2020
  • Skúškové obdobie Mgr.: 27. 4. 2020 – 16. 5. 2020
  • Skúškové obdobie Bc.: 27. 4. 2020 – 30. 5. 2020
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 10. 7. 2020
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 20. 9. 2020
 
Poznámka: V rámci výučbového obdobia sa počas prerušenia prezenčnej metódy štúdia sa štúdium vrátane skúšok uskutočňuje dištančne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa pokynov dekanov fakúlt. Konzultácie s učiteľmi sa uskutočňujú výlučne elektronicky.
 
 

3. Záverečné práce a štátne skúšky

Odovzdanie záverečnej práce: do 9. 5. 2020 - dodržanie termínu je podmienka pre zaradenie študenta na obhajobu práce v AR 2019/2020
Posúdenie záverečnej práce: do 23. 5. 2020
 
Odovzdávanie a posudzovanie záverečných prác sa uskutočňuje výlučne elektronicky prostredníctvom AIS
- Štátne skúšky a obhajoby: od 1. 6. 2020
- Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob záverečných prác sa uskutočnia až v akademickom roku 2020/21 podľa harmonogramu platného pre daný rok.
 

4. Promócie

Slávnostné odovzdávanie dokladov o vzdelaní sa v AR 2019/2020 na všetkých fakultách ruší.
Doklady sa doručia absolventom doporučenou poštou do vlastných rúk.
 
Aktuálne informácie k harmonogramu akademického roka 2019/2020 sú dostupné na webovej stránke UKF
SJAJUJRJ
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.